Ναυτικός Όμιλος Μήλου

Ο Ναυτικός Όμιλος Μήλου ιδρύθηκε το 1991 με έδρα τον Αδάμαντα Μήλου. Σκοπός του Ομίλου είναι η προαγωγή του ναυταθλητισμού στα νέα παιδία της Μήλου.

Στο διάστημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος, έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στο ρόλο του με τη νεολαία της Μήλου να συμμετάσχει όχι μόνο στα εκπαιδευτικά τμήματα του Ομίλου αλλά και με την συμμετοχή στης σε τοπικούς, περιφερειακούς και πανελλήνιους αγώνες.